top of page
IMG_5724 (2)_edited.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok

279

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS

Helsingin vaalipiiri

Kohti parempaa huomista!

Visioni paremmasta huomisesta on kestävä tulevaisuus, joka tarjoaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle suomalaiselle. Mahdollisuutta työhön, kohtuulliseen toimeentuloon ja oman näköisen merkityksellisen elämänpolun rakentamiseen.

Politiikkaan tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä eri asioista ja pitkälle tulevaisuuteen katsovaa näkemystä yhteiskuntamme kehittämisestä. Tarvitaan ennen kaikkea sitkeyttä ja tahtoa uudistaa yhteiskunnassamme vallalla olevaa henkeä. Haluan omalla esimerkilläni pyrkiä vahvistamaan kohtuullisuutta, vastuunkantoa ja osallistumista - erityisesti elvyttää rakkautta isänmaahan 2020-luvun Suomessa.

 

Lähde mukaan kampanjaan! Yhdessä voimme saada aikaan enemmän.

Vaalivideo

Vaaliteemani

Tasapainoinen ja uudistuva talous 

Palataan takaisin pitkäjänteisen ja systemaattisen talouskurin aikaan. Uudistetaan talouden rakenteita vahvistamaan julkisen talouden tasapainoa ja kykyämme varautua tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin.

Energia ja ympäristö 

Rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntaa huomioimalla entistä paremmin ympäristön kantokyky ja luonnonvarojen kestävä käyttö.  Luovutaan fossiilisista polttoaineista ja sovitetaan yhteen ympäristöön liittyvät kysymykset taloudellisten intressien kanssa.

Kestävän kasvun menestystekijät

Ratkaistaan yhteiskuntamme kriittiset haasteet luomalla uutta työtä. Nähdään yhteiskuntaa haastavat ilmiöt mahdollisuutena uudistua. Ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatoimialan rakennemuutos tarjoavat Suomelle uusia mahdollisuuksia rakentaa kestävää kasvua.

Seuraa minua somessa

bottom of page