top of page

Miksi Keskusta?

Jokainen politiikkaan lähtevä tai ehdokkaaksi asettuva joutuu pohtimaan omaa puoluekantaansa. Puolue ei ollut minulle mikään itsestäänselvyys, vaikka Keskusta onkin ollut puolueista ehkä se läheisin. Lopulta Keskusta tuntui oikealta valinnalta.


Taustatyötä puolueen valinnassa olin tehnyt jo useamman vuoden ajan arvioidessani eri ideologioita ja niiden uskottavuutta. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon perustuva sosialismi, kapitalistinen yhteiskuntajärjestys, markkinaliberalismi, protektionismi, vihreä ideologia. Piti pohtia omia arvoja ja maailmankuvaa. Mietin myös, minkä puolueen agenda olisi uskottavin ratkaistaessa yhteiskuntamme nykyisiä haasteita ja kykyämme sopeutua maailman muutokseen. Omassa ajattelussani puolueen ideologia ja arvot painoivat puolueen viime vuosina soveltamaa politiikkaa tai yksittäisiä kannanottoja enemmän.

Omassa yhteiskunnallisessa ajattelussani korostuu ajatus tehtävästämme palvella lähimmäisiä ja yhteiskuntaa omilla lahjoillamme. Olemme täällä toisiamme varten. Olemme erilaisista lähtökohdista ponnistavia ja erilaisilla lahjoilla varustettuja yksilöitä. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon. Pienempää on aina puolustettava ja heikommasta pidettävä huolta.

Tavoitteemme ja ihanteemme ovat erilaisia. Toiset haluavat vastuuta. Toiset pyrkivät kaikin tavoin välttämään sitä. Osalle työ on elämän sisältö, luovuuden ja inspiraation lähde kun taas toisille se on ainoastaan keino saada riittävä toimeentulo. Ihmiset voivat hyvin, kun jokainen voi tavoitella oman näköistä merkityksellistä elämänpolkua. Eri asiat johtavat erilaiseen lopputulokseen. Todellista tasa-arvoa on huolehtia yhtäläisistä mahdollisuuksista.

Keskustan arvoissa yksilön vastuu yhdistyy ymmärrykseen heikommassa asemassa olevien ihmisten tukemisesta. Tämän vuoksi valitsin Keskustan

Olen optimisti ja haluan aina nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Keskusta on parempaan huomiseen uskova ja parempaa huomista rakentava puolue. Se tunnistaa ongelmat mutta tekee niistä haasteita. Näistä haasteita muodostuu yksi kerrallaan yhteiskunnallisia tavoitteita.

Keskusta on läpi historiansa ollut johtava yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolestapuhuja. Keskusta on aina puolustanut omistusoikeutta ja ymmärtänyt sen olevan toimivan yhteiskunnan tärkeimpiä instituutioita. Puolueessa on aina ollut tilaa rohkeille markkinatalouden puolustajille.

Keskusta on myös sivistyspuolue, joka vaalii henkisiä arvoja ja haastaa eri aikoina ihmisiä ajattelemaan sitä, mitä pidämme arvokkaana, merkityksellisenä ja tärkeänä. Mikä on tavoittelemisen arvoista ja minkä puolesta olemme valmiita näkemään vaivaa? Luottamus toisiimme, kyky toimia yhdessä, sinnikkyys ja usko parempaan huomiseen vievät usein pidemmälle kuin valmiiksi viitoitettu polku tai materialistinen yltäkylläisyys. Uskon, että henki vielä voittaa materian!

Keskusta on ennen kaikkea yhteiskuntaa uudistava ja eteenpäin vievä poliittinen voima. Kohtuullisuuteen, vastuunkantoon ja osallistumiseen perustuva ihmisyysaate on taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kriisien maailmassa voittava valinta. Polarisoituvassa ja vastakkainasettelua korostavassa maailmassa ongelmiin kestäviä ratkaisuja tarjoavalle vaihtoehdolle on tilausta. Äänestäjät ja kansalaiset odottavat uskottavia ehdotuksia aikamme kriittisiin haasteisiin, yhteiskuntia pysyvästi muuttaviin ilmiöihin ja globaaleihin megatrendeihin. Mikäli Keskusta onnistuu uudistumaan ja tarttumaan näihin haasteisiin, sillä on kaikki mahdollisuudet saada riittävän laajaa kannatusta eri tavalla ajattelevien ihmisten keskuudessa. Tulevaisuuteen tähyävällä, kunnianhimoisella ja uskottavalla kansanliikkeellä on tällöin kaikki mahdollisuudet toteuttaa yhteiskunnallinen muutos, joka siirtää Suomen uuteen aikaan ja kohti kestävää tulevaisuutta.


-Taneli

Recent Posts

See All

Peruskoulun yhdeksännen luokan keväällä päätin lähteä kesätöihin Raumalta Helsinkiin. Etsin käsiini Helsingin alueen puhelinluettelon, linnoittauduin kotimme vaatehuoneeseen ja aloin soitella helsinki

Kiinnostukseni yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan on aina ollut vahvaa. Kansanedustajan tehtävä oli nuorempana yksi haaveammateistani. 17-vuotiaana muutimme perheemme kanssa Kaliforniaan, ja

bottom of page